Hyresgäst

Genom att ha autogiro slipper du hanteringen av hyresavier och förfallodatum. Då hyran dras automatiskt från ditt konto den sista dagen i varje månad.

Nedan finns formulär att fylla i för ansökan om autogiro. Skicka in det till oss så registrerar vi det.

Autogiro anmälan

 

Som ny hyresgäst är det några saker att tänka på:

  • Teckna hemförsäkring

  • Gör adressändring. När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag.  Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

    Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

    Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.”

  • Teckna el-abonnemang. Bor du i Bollebygd eller Rävlanda tecknar du el-abonnemang via Vattenfall eller tel 020-82 00 00. Bor du i Hindås kontaktar du istället Härryda energi tel 031-724 64 70. Inflyttningsdatum för ditt el-abonnemang är alltid det datum som står på kontraktet även om den dagen infaller under en helg.

Uppsägningen måste alltid vara skriftligt. Uppsägningstiden är tre månader. Uppsägningen skall vara oss tillhanda senast den siste i månaden för att vara giltig. Exempelvis säger du upp lägenheten den 27 oktober 2017 så avslutas ditt kontrakt den 31 januari 2018. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa din lägenhet för kommande hyresgäst.

Är ni två personer som står på kontraktet, och endast en utav er skall flytta. Fyll i nedan blankett och skicka in till oss.

Blanketter:
Uppsägning av lägenhet
Uppsägning del av avtal

Lägenheten får hyras ut i andra hand om du har en godkänd anledning.

Godkända anledningar är:
Studier på annan ort
Arbeta tillfälligt på annan ort
Längre utlandsvistelse
Flytta ihop med någon på prov
Få vård på sjukhus eller liknande

Du får inte lov att stå skriven på fler än ett hyresavtal. Ansökan lämnar du in i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Tänk på att du står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad som hyresgäst på kontraktet, även om du hyr ut i andra hand. Olaga andrahandsuthyrning kan medföra att du mister din hyresrätt.
Blanketter:
Ansökan till hyresvärden
Hyresavtal andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Vi har ingen intern byteskö. För att byta lägenhet måste du ha bott i din lägenhet i minst ett år.
För att utföra ett byte behöver du skicka in nedan blankett i god tid innan bytet, minst en månad i förväg. I blanketten behöver du ange skäl till bytet, samt bifoga en kopia på föreslagen ny hyresgästs nuvarande hyreskontrakt.
Blankett:
Bytesansökan

Får jag sätta upp staket/ vindskydd runt min uteplats?
Ja, men tänk på att inte använda djupa spett, vatten/ värme/ el rör går i marken ca 20cm djupt. Staket får ej fästas i fastighetens väggar.
Staketet skall vara liknande de andra staketen i området. Är du osäker kontakta oss.

Mina element är kalla och det är minusgrader ute?
Troligtvis är är det redan 20 grader i lägenheten. Ingenting behöver alltså vara fel på dina element. Elementen i lägenheten är försedda med en termostat som känner av inomhustemperaturen. Den släpper fram värme till dess att temperaturen i lägenheten är ungefär 20 grader, därefter stängs den av och då kan elementen upplevas som kalla. Skulle temperaturen i din lägenhet sjunka släpps automatiskt värmen fram.
Tänk på att inte ställer möbler direkt framför elementen eller låter tjocka gardiner hänga ner över termostaten. Då fungerar inte termostaten som den skall samt värmen kan inte cirkulera.
Om du har under 20 grader, (mät mitt i lägenheten ca 1,5m över golv), kontakta oss.

Får jag sätta upp en parabolantenn?
Kontakta oss först! Infästningar får ej göras i fasad utan fästas i balkongräcke eller ställas på balkonggolv. Du är skyldig att se till att parabolantennen är rätt monterad och du är ansvarig för eventuella person eller sakskador som parabolantennen kan orsaka.

Får jag måla om min lägenhet?
Ja, men rådgör alltid med oss innan du sätter igång. Tänk på att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Om du exempelvis valt extrema färger och mönster kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar ut.

Får jag överlåta min lägenhet till en kompis?
Nej, vi har en intressekö och fördelar lägenheter via den.