Om oss

MS Strand AB är ett fastighetsbolag verksamma i Härryda och Bollebygd kommun, ägarna till företaget är familjen Strand. Företaget etablerades 1988 och den första fastigheten byggdes 1996 i Hindås. Denna efterföljdes år 2000 av tre bostadshus med totalt 42st lägenheter i Bollebygd. År 2003 valdes vårt förslag avseende förnyelse av Bollebygds torg, dåtidens torg bestod av parkering och ett byggbaracks liknade hus. Ett år senare stod det så kallade Centrumhuset, med bostäder samt butiksgalleria klart på det moderniserade Gästgivartorget. Platsen är nu ett levande torg med handel, restaurang och bostäder och en tydlig markering av samhällets centrum. Fler projekt som vunnit stor uppskattning av lokalbefolkningen är vår byggnation av typen marknära småhus i Rävlanda som stod färdigt 2008. Vi är också mycket stolta över att vi vann Härryda kommuns markanvisningstävling i Mölnlycke och fick bygga ett BGT-boende (bostäder med god tillgänglighet).

Målet med samtliga av våra fastigheter är att med smakfull byggnadskonst erbjuda våra hyresgäster ett tryggt boende med god standard, och välkomnande gemensamhetsytor. Vi har åsikten att detta skall levereras med hänsyn taget till miljön, vi har vid samtliga av våra nybyggnationer arbetat aktivt för att minska utsläpp och förminska energiförbrukning bl.a. genom materialval, värmesystem som baseras på förnyelsebar energi, samt använt lokala entreprenörer. Detta har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats av press och år 2004 fick vi Miljöbjörnen av Bollebygds företagarförening.

Energifrågor är något som ligger oss varmt om hjärtat och sedan 2008 levererar vi fjärrvärme i Bollebygd genom Bollebygds Fjärrvärme AB, önskar du mer information om detta så besök vår hemsida www.bollebygdsfv.se eller så når du oss på tel 0301-462 53.