Om oss

Strand AB är ett fastighetsbolag verksamma i Härryda, Bollebygd och Marks kommun, ägarna till företaget är familjen Strand. Företaget etablerades 1988 och den första fastigheten byggdes 1996 i Hindås. Detta efterföljdes av hyresfastigheter i Bollebygd, däribland Centrumhuset på det förnyade Gästgivaretorget. Platsen är nu ett levande torg med handel, restaurang och bostäder och en tydlig markering av samhällets centrum. Fler projekt som vunnit stor uppskattning är vår byggnation av typen marknära småhus i Rävlanda som stod färdigt 2008.

Våra byggnationer har fortsatt och nu senast (2019) byggde vi ett trygghetsboende i centrala Hindås för personer över 65år samt bostadsrätter. Pågående projekt är byggnation av hyreslägenheter samt radhus centralt i Rävlanda, samt en hyresfastighet i Landvetters Backa.

Vi ser långsiktigt på våra byggnationer och fastigheter. Målet med samtliga av våra fastigheter är att med smakfull byggnadskonst erbjuda våra hyresgäster ett tryggt boende med god standard, och välkomnande gemensamhetsytor. Vi har åsikten att detta skall levereras med hänsyn taget till miljön, vi har vid samtliga av våra nybyggnationer arbetat aktivt för att minska utsläpp och förminska energiförbrukning bl.a. genom materialval, värmesystem som baseras på förnyelsebar energi, samt använt lokala entreprenörer. Detta har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats av press och år 2004 fick vi Miljöbjörnen av Bollebygds företagarförening.