Hyreslägenheter Roskullen Hindås

Byggnationen av fastigheten pågår och det kommer tillskapas 24 stycken hyreslägenheter vid Roskullen i Hindås. Huset kommer att vara ett så kallat BGT boende (boende med god tillgänglighet). Vi kommer att erbjuda lägenheter från 1rok-3rok.

Lägenheterna kommer att förmedlas via Härryda Kommun, till de med biståndsbeslut om bostad med god tillgänglighet (BGT).

Bostadsrättslägenheter Roskullen Hindås

Under våren 2018 fortsätter vi byggnationen vid Roskullen i Hindås, med att bygga totalt 12 stycken lägenheter fördelat på två stycken hus. Lägenheterna kommer upplåtas i bostadsrättsform och vara 2rok och 3rok.

Lägenheterna kommer initialt förmedlas via Härryda kommuns bostadskö, för att ställa dig i deras bostadskö besök deras hemsida Härryda Kommun.

Björkelid Rävlanda

I centrala Rävlanda planerar vi att bygga 9 st radhus, 48 st hyreslägenheter samt 24 st bostadsrättslägenheter. Med byggstart våren 2019. Lägenheterna och radhusen kommer initialt förmedlas via Härryda Kommuns bostadskö.