Vanliga frågor om att söka bostad

Det går inte att säga någon exakt tid då det beror helt på hur många uppsägningar vi får. Vilket kan variera kraftigt från månad till månad.

Andra saker som kan påverka kötiden är:

Har vi en pågående nyproduktion av lägenheter. Så kortas kötiden ned då vi släpper många lägenheter samtidigt.

Det kan ta långt tid innan du blir erbjuden någon lägenhet om du har bestämda önskemål på din intresseanmälan.

Exempel. Du önskar en 4rok i Hindås, då vi endast har 4st 4rok i Hindås, får vi sällan något uppsagt och därför inget att erbjuda. Breddar du däremot din sökning till 4rok i Rävlanda och Bollebygd, ökar din sannolikhet att bli erbjuden något snabbare. Då vi har fler 4rok på dessa orter.

Vi lägger inte ut lediga lägenheter på hemsidan utan ringer alltid och erbjuder lägenhet, svarar du inte så skickar vi även ett mail.

Ja, genom att inte välja några områden när du gör din registrering. Då står du som inaktiv sökande

Nej, din köplats kan inte överlåtas.

Du har inte förnyat din intresseanmälan.

Vi har försökt kontakta dig via telefon och mail. Men du har inte återkommit, då läggs du sist i kön.

Vi har erbjudit dig en lägenhet, men du har inte återkommit med besked. Då läggs du sist i kön.

Förmedling av lediga lägenheter;

Alla som söker lägenheter hos oss skall behandlas korrekt och likvärdigt.

Intresseanmälningar till vår kö görs enbart via vår hemsida.

Urval för lägenheten utgår från den sökandes önskemål om område, storlek etc. Varpå den som stått längst tid i kön erbjuds lägenhet.

För att få lägenhet hos oss behöver följande grundkrav uppfyllas;

  • Den/ de sökande skall vara myndig, över 18år.
  • Ekonomiska förutsättningar att betala hyran. Inkomst genom fast anställning alternativt tillsvidareanställning. Inkomst genom egen näringsverksamhet. Ålderspension. Studiemedel. Arbetslöshetskassa, sjukersättning. Inkomst från kapital. Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan. Försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg. Ett samtal förs med den sökande om dess ekonomiska situation och borgen eller deposition kan bli aktuellt.
  • En kreditupplysning görs på alla sökande. Den får inte visa några aktiva skulder.
  • Lämplig lägenhetsstorlek. För att förhindra osunda boendeförhållanden finns en rekommendation kring hur många som får bo i en lägenhet. 1 rok max två personer. 2rok max tre personer. 3 rok max fem personer. 4rok max sex personer. (Antal personer avser vuxna och barn)
  • Inte misskött sin relation med Strand AB

Kontakta utvecklaren, anders@abovethefold.se.