Sök bostad

Lediga bostäder förmedlas genom vår bostadskö. Du förlorar din köplats om du erbjudits lägenhet men ej givit hyresvärden besked. Se också vanliga frågor om att söka och vår bostadskö.

En avgift på 70:-/år för hantering av din ansökan betalas med kort samtidigt som din ansökan skickas. Om du har problem med betalning så är den absolut vanligaste orsaken att ditt kort är låst för internet/utlandsbetalningar. Om du har andra problem med ansökan, kontakta utvecklaren (anders@abovethefold.se). Vi sparar inga kortuppgifter!

Genom att skicka ovanstående anmälan, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till Strand AB har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretaga samt att kontakta referens så som hyresvärd, arbetsgivare eller liknande. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag lämnar också mitt samtycke till att Strand AB lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Jag är medveten om att Strand AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.

Dina uppgifter

Krav på min bostad

Om du inte söker bostad just nu men vill stå i kö, så kan du välja att inte kryssa för något av områdena nedan.

Betalning

Genom att skicka ovanstående anmälan, ger jag mitt fulla samtycke och godkännande, enligt personuppgiftslagen (PUL), till Strand AB har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få ev. felaktiga uppgifter rättade. Jag lämnar också mitt samtycke till att Strand AB lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Jag är medveten om att Strand AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst.