Roskullen

Vår byggnation av fastigheten vid Roskullen i centrala Hindås är i full gång och vi har en lokal till uthyrning.
Lokalen är på ca 77kvm och ligger i bottenplan.
I och med att vi är i byggskedet finns det möjlighet att påverka utformningen efter den verksamhet som önskas i lokalen. Är det av intresse? Kontakta oss för mer info.